Ruud Everaerts sollicitatiearchief OVER MIJ CV TOOLS BLOGS LINKS

CV

Curriculum Vitae

versie Systeembeheerder | versie Notulist/ Projectbegeleider

Persoonsgegevens
Naam: Ruud Everaerts
Adres: Helbeek 107
Postcode en plaats: 5911 CW Venlo
Geboortejaar: 1974
E-­mail: r_everaerts@hotmail.com

Opleidingen
1994 - ­1999: Doctoraal Letteren behaald aan de Universiteit
van Tilburg (afstudeerspecialisatie Tekst en Communicatie)
1992 - ­1994: VWO-­diploma behaald 
1987­ - 1992: Havo-­diploma behaald

Cursussen

2010: Netwerkbeheerder (deeltijd Fontys Hogescholen ICT)
2010: ITIL Foundation Certificate in IT Service Management
2009: Systeemprogrammeur (deeltijd Fontys Hogescholen ICT)
2009: C++ Programmeur (deeltijd Fontys Hogescholen ICT)
2005: Basiscursus Nederlands Recht (cursus Open Universiteit)
2003: Visueel programmeren in Java (cursus Open Universiteit)
2000: De start van uw eigen onderneming (cursus KvK)

Betaalde banen
okt 2009 - ­sep 2012: Werkzaam bij Zelfregiecentrum Venlo
  als systeembeheerder annex webmaster. Met incidenteel taken 
  op het gebied van persberichten, verslaglegging, DTP en
  sociale media.

sept 2006 -­ nov 2006: Ziektevervanging verzorgd bij Rubicon Jeugdzorg als 
managementsassistent. Werkzaamheden:
   - notuleren en uitwerken notulen van vergaderingen
   - archiveren
   - afspraken plannen

2005-­2005: Werkzaamheden voor NaNas b.v.
   - website mee op de rails gezet
   - geadviseerd over installatie intern netwerk
   - persberichten geschreven

2001-­2005: Werkzaam als freelance tekstschrijver / websitebouwer
(tot maart 2005 als eigenaar van Kvasir tekstproducties)

2000­-2001: Werkzaam voor gemeente Helden als
   - Medewerker internetsite Helden
   - Redacteur Handboek voor (beginnende) ambtenaren
   - Redacteur persberichten/ aanspreekpunt pers

2000-­2000: Werkzaam voor Belastingdienst
Interne handleidingen IKB­-systemen geredigeerd

1998-­1999: Werkzaam voor Universiteit van Tilburg
In het kader van mijn stage gewerkt aan:
   - Digitale Wegwijzer Studiegidsteksten
   - Internetversie van studentenstatuut UvT

Nevenactiviteiten
2004 - ­sep 2012: Als vrijwilliger actief bij Wijkoverleg Venlo-­Binnenstad als
  redacteur van Wijkkrant Venlo­Binnenstad en webmaster van
  www.venlobinnenstad.nl
2005 - ­sep 2012: Als vrijwilliger actief bij Wijkoverleg Venlo-­Binnenstad,
  incidenteel bezig met advies en verslaglegging bij het
  Dagelijks Bestuur
2009-sep 2012: Als vrijwilliger actief voor www.3voor12limburg.nl (muziekrecensent)
2009-sep 2012: Als vrijwilliger actief voor Vrijspaak (ledenblad Amnesty International
  regio N-Brabant en Limburg) (verslaggever)
2011-sep 2012: Als vrijwilliger actief voor politieke partij LokaleDemocraten in
  Venlo (fractiesecretaris)
2001 - ­2001: Amnesty Manifestatieavond georganiseerd
2000­ - 2001: Als vrijwilliger actief voor Omroep Peel en Maas.
   - Redactie gevoerd van intern gebruikte Infomap.
   - Berichten geschreven voor P&M Tekst­TV.
2000­ - 2005 Website voor lokale Amnestywerkgroep gestart en onderhouden

Studiegerelateerde nevenactiviteiten
1997 - ­1997: Trimester in Engeland gestudeerd aan de University of Reading
1995­ - 1996: Bestuursfunctie als Penningmeester bij studievereniging Phoenix

Talenkennis
Nederlands: uitstekend
Engels: goed (mede omdat ik een trimester in Engeland heb gestudeerd)

OVER MIJ | CV | TOOLS | BLOGS | LINKS

Ruud Everaerts Linked In Ruud Everaerts Twitter Ruud Everaerts Facebook
Sollicitaties: