Solftrans

Bron: Doel:

Solftrans is een JavaScript-applicatie die Lilypondfiles vertaalt naar een eigen ontwikkeld solfege-systeem. Vertaal het liedje eerst naar C, en daarna van C naar Solf, dat is een toonhoogte die noteert op de volgende wijze:
eerste letter is d, r, m, f, s, l, t, naar analogie met do, re, mi, fa, sol, la, ti, do.
Mocht het gaan om een halve toon, een zwarte toets op het keyboard, dan wordt altijd vertaald naar de daar onder liggende do re mi, plus een # om de verhoging aan te geven.
Dan volgt eventueel een komma of apostrophe, in analogie met lilyponds manier om aan te geven of er een octaaf naar boven of naar beneden gesprongen moet worden, in afwijking van de toon die je zou verwachten, aannemende dat in de meeste gevallen voorkomt dat de toon zo dicht mogelijk bij de vorige toon ligt.
En dan worden de lengtes van de toon vertaald. lilypond 4 geeft een kwartnoot aan. In mijn solfegesysteem is dat een a. 8 wordt een e (uitspreken als korte eh)
8 met een punt wordt een em. 16 wordt een i. dam de da da vult zo mooi een 4/4 maat. net als de de da da da of dem di da da da. 2 = aa, 2. = aaa, 4 = a, 4. =am 8 = e, 8. = em, 16 = i en dieper zou je eigenlijk niet moeten gaan.
Verder, ik heb er even over zitten denken om rusten aan te geven met sh, maar om verwarring met de sol te vermijden, heb ik gekozen voor een x, met de lengte van de rust daar achter aan, net zoals bij andere noten in klinkers. De x zou ik als een gefluisterd sh willen uitspreken.